Proactive Care Advanced

Proaktívna podpora konvergovaných virtualizovaných prostredí IT

Služba HPE Proactive Care Advanced je rozšírením služby HPE Proactive Care. 

Jej cieľom je pomáhať k maximalizácii vašich investícií v oblasti IT, zabezpečiť stabilitu infraštruktúry IT, dosiahnuť ciele podnikových a IT projektov, znížiť prevádzkové náklady a využiť vašich zamestnancov v oblasti IT pre iné dôležité úlohy.

Služba HPE Proactive Care Advanced vám pomáha pri správe infraštruktúry pomocou funkcií ktoré zaisťujú:

  • vyššiu zodpovednosť a personalizáciu prostredníctvom prideleného Account Support Manager, ktorý bude spolupracovať s vaším IT tímom a zdieľať osvedčené postupy spoločnosti HPE a konkrétne technické poradenstvo týkajúce sa vašich potrieb a projektov v oblasti IT,
  • rýchlejšie riešenie incidentov prostredníctvom odbornej vyškolených, na riešenie orientovaných špecialistov, ktorí budú prípad riadiť od začiatku do konca,
  • Critical Event Manager pridelený k incidentom s úrovňou závažnosti 1 vám pomôže dosiahnuť rýchlejšie riešenie a poskytuje vám pravidelné aktuálne správy o priebehu riešenia incidentu,
  • odporúčania týkajúce sa verzií firmvéru a aktualizácií softvéru u podporovaných produktov s cieľom predchádzať problémom
  • identifikáciu rizík a ťažkostí prostredníctvom pravidelného proaktívneho skenovania, ktoré pomáha zabezpečiť, aby konfigurácia zodpovedala najlepším postupom spoločnosti HPE
  • prístup k odbornému poradenstvu a službám spoločnosti HP pre rozšírenie schopností a zručností vášho IT tímu.

SLUŽBY PRE VÁŠ KOMFORT

Pozrite si portfólio našich služieb

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás a zistite viac o tejto službe