Datacenter Care

Pre náročných...

Na mieru šitá podpora, ktorá našim zákazníkom pomáha pri prevádzke a otvára možnosti posunu ku cloud riešeniam!

Služby HPE Datacenter Care predstavujú finančne dostupné a flexibilné riešenie technickej podpory pre vaše IT prostredie. Riešenia HPE Datacenter Care spája nástroje a technológie, partnerstvá s viacerými dodávateľmi a odborné znalosti z rôznych technologických oblastí potrebné na: uvoľnenie zdrojov na inováciu, zjednodušenie, zníženie rizika a obáv, zlepšenie pružnosti a škálovateľnosti, šetrenie času a zníženie nákladov.

Služby HP Datacenter Care môžete nakonfigurovať podľa vlastných predstáv. Ako základ môžete použiť tieto základné stavebné prvky:

  • tím priradený zákazníkovi a kontaktná osoba,
  • zlepšené telefonické poradenstvo – naše odborné znalosti najvyššej úrovne,
  • reaktívne služby primerané vašim systémom,
  • proaktívne služby na predvídanie a prevenciu voči výpadkom.

Podľa potreby môžete pridať aj stavebné prvky služieb, napríklad:

  • HPE Datacenter Care Primary Service Provider pre podporu heterogénnych systémov,
  • službu HPEFlexible Capacity prinášajúcu zákazníkovi požadovanú kapacitu s možnosťou platiť len za to, čo používa,
  • službu HPE Self-Service Spares poskytujúcu zákazníkovi zálohy veľkých prostredí,
  • konzultačné a poradenské služby, ktoré vám pomôžu postupovať na vašej ceste do cloudu.
  • Služby HPE Datacenter Care predstavujú podporu prostredia a sú ideálnym riešením pre dátové centrá, biznis kritické systémy alebo zákazníkov so škálovaním typu hyperscale.

Na mieru šitá podpora, ktorá našim zákazníkom pomáha pri prevádzke a otvára možnosti posunu ku cloud riešeniam.

AJ K TOMUTO BALÍKU MÔŽETE ZÍSKAŤ SLUŽBU IRS ZDARMA

Viac o službe Vzdialený monitoring IRS

SLUŽBY PRE VÁŠ KOMFORT

Pozrite si portfólio našich služieb

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás a zistite viac o tejto službe