HPE slovník

24x7 servicePokrytie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
6-hour CTR serviceZáväzok opravy zariadenia do 6 hodín od zavolania
CallServisná požiadavka
Care Pack
viď Packaged support services
CDMR(Comperhensive defection material retencion), ponechanie pokazených médií a ich komponentov
Coverage window
Časové okno pokrytia
CSR(Customer Self Repair), oprava samotným zákazníkom
CTR Service(Call to Repair Service), oprava zariadenia v stanovenom čase od zavolania zákazníka, záväzok opravy v stanovenom čase 
DatasheetList so špecifikáciou
DMR(Defective Media Retention), ponechanie pokazených médií
Electronic remote support solutionRiešenie pre elektronickú vzdialenú podporu
Hardware replacementVýmena hardware
Hardware supportPodpora hardvérových komponentov, produktov
IncidentPorucha
InstallationZákladná inštalácia produktu (HW - Hardvér)
Installation & Start-upZákladná inštalácia produktu (HW - Hardvér) a služby Start-up (spustenie systému, aktualizácia verzie OS a ovládačov)
NBD Service(Next Business Day Service), podpora s odozvou nasledujúci pracovný deň od 8:00 do 17:00
NBD Exchange(Next Business Day Exchange), podpora s výmenou nasledujúci pracovný deň. Služba sa považuje za dodanú expedíciou náhradného dielu, resp. zariadenia z centrálneho európskeho skladu HPE
On siteNa mieste u zákazníka
On site hardware supportHardvérová podpora na mieste u zákazníka
On site response timeReakčný čas na podporu u zákazníka, záväzok reagovať u zákazníka na mieste v stanovenom čase
Parts onlyHPE poskytne bezplatne diely, potrebné na opravu
Packaged support services
bývalý Care Pack; rozširuje servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky na Vašom HPE zariadení na základe konkrétnej SLA. Najjednoduchšia a flexibilná forma, ako nakúpiť servisnú podporu pre Vaše HPE zariadenie.
Post Warranty ServicePozáručný servis
Remote supportVzdialená podpora
Remote support solutionRiešenie pre vzdialenú podporu
Replacement partsNáhradné diely
Replacement parts inventorySklad náhradných dielov
Response time(Reakčný čas), záväzok reagovať na požiadavku v stanovenom čase
Service deliveryDodávka služby, výkon služby
SLA
(Service Level Agreement) - úroveň poskytovanej služby (napr. Foundation Care NBD, 24x7, CTR, atd.)
Software supportPo nahlásení problému s HW (Hardvér), odpovie technik Centra podpory na Váš telefonát do 2 hodín. HPE poskytuje podporu pre vyriešenie identifikovateľných opakovateľných problémov, podporu zameranú na zistenie náhodných problémov. Zákazníkovi je poskytnutá pomoc pri riešení problémov a nastavení konfiguračných parametrov  
Technical supportTechnická podpora
TroubleshootHľadanie problému / závady
Work to completionPráca až po ukončenie opravy